Sostenibilitat.

Volem ser el soci preferit per a una cadena de subministrament sostenible. 
Som conscients que per aconseguir un futur sostenible necessitem la col·laboració de tots: clients, proveïdors, usuaris de la terminal i fins i tot dels nostres treballadors.

Junts ho aconseguirem.

Synergy , com a operador logístic i ferroviari. Integra en tota la gestió, activitats i serveis la consideració dels aspectes de qualitat, seguretat i medi ambient, per tal d’oferir productes que satisfacin plenament les necessitats dels nostres clients, que compleixin les expectatives dels nostres usuaris, assegurant l’eficiència dels processos , l’ús sostenible dels recursos, l’adaptació al canvi climàtic, així com la seguretat i la salut dels nostres treballadors.

Synergy fixa com a objectiu prioritari la millora contínua, basada en una gestió òptima dels recursos materials, tècnics i humans i en els principis d’actuació següents:

  1. Complir els objectius i les estratègies establertes per la pròpia organització i pel grup Hutchison Ports, al qual pertany.
  2. Prevenir, minimitzar i corregir la contaminació en matèria d’emissions a l’atmosfera i el soroll derivades de les nostres activitats.
  3. Compromís en el compliment de la legislació i el reglament aplicable, així com altres requisits assumits voluntàriament per l’empresa.
  4. Garantir els mitjans adequats i la formació necessària per dur a terme els treballs obtenint uns bons resultats en qualitat, minimitzant els impactes ambientals, prevenint els riscos i garantint les condicions de seguretat al lloc de treball, tenint en compte que la prevenció és en benefici de tots i que la seguretat al lloc de treball és responsabilitat de cadascú.
  5. Proporcionar relacions mútuament beneficioses amb els proveïdors i els clients. Estendre les nostres exigències de qualitat, mediambientals i de seguretat als nostres contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Objectius de desenvolupament sostenible

L’estratègia de Sostenibilitat de Synergy està alineada amb els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i contribueix a 12 dels 17 ODS

ODS 3: SALUT I BENESTAR

Millorar la conscienciació en  seguretat i salut  dels empleats a través de formació i comunicats.

Promoure iniciatives de  cura de la salut i el benestar  al lloc de treball.

Minimitzar els  impactes de les Operacions de la Terminal als treballadors ia comunitat.

ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT

Promoure  programes de competència i desenvolupament de persones

Treballar amb escoles locals i universitats per promoure  intercanvis i visites.

Associació amb  projectes de recerca  amb universitats i centres de recerca.

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE

Atreure i desenvolupar  talent femení .

Promoure  pràctiques de contractació digualtat de gènere.

Abordar la  proporció de treballadors home/dona.

ODS 7: ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT

Incrementar la producció  denergia renovable solar.

ODS 08: TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Aconseguir  creixement econòmic  a través de governança i  pràctiques de negoci ètiques i sostenibles .

Actuar responsablement per garantir  estàndards ètics a la nostra cadena de subministrament , com a condicions de treball i drets humans.

Aconseguir creixement en incorporar  noves tecnologies i diversificar .

ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Garantir  dissenys sostenibles  en noves inversions, projectes i desenvolupaments.

Incorporar la  resiliència climàtica  als desenvolupaments de la terminal i als redissenys.

Promoure una  cultura dinnovació tecnològica.

ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Millorar pràctiques d’  inclusió i diversitat .

Aconseguir  igualtat amb la composició de treballadors , independentment del gènere, origen i ètnia.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOTENIBLES

Augmentar l’acceptació i participació de la  campana  Go Green  a la nostra comunitat.

Promocionar l’  engagement extern sobre els temes de Medi Ambient i associar-se amb escoles i universitats.

ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA

Objectius de  reducció global d’emissions GEH  (Gasos d’efecte hivernacle).

Reduir lús denergia  a nivell global.

Millorar la comprensió dels  riscos relacionats amb el clima  a nivell local i tenir mesures resilients.

ODS 14: VIDA SUBMARINA

Tolerància 0 a la  contaminació marina.

Incrementar la formació en  prevenció i control de la contaminació .

ODS 15: VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES

Millorar la  qualitat de l’aire  local.

Tolerància 0 a la  contaminació mediambiental .

Promoure campanyes de  biodiversitat terrestre.

ODS 17: ALIANÇA PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS

Associació amb la nostra  cadena de subministrament : clients, proveïdors i altres 3es parts per realitzar pràctiques de negoci sostenibles.

Associació amb 3es parts en  projectes conjunts per innovar  i conduir la investigació al sector portuari.

Treballar en harmonia amb la nostra comunitat local i els  stakeholders de la nostra comunitat .

Estigues al dia amb synergy.
Subscriu-te el nostre butlletí electrònic.